مشاوره حقوقی

دیوان داوری

یکی از معانی کلی دیوان به معنی محل گردآوری دفاتر در فارسی معرب است و به انگلیسی tribunal می باشد ، در باب علم حقوق به منزله شخص یا موسسه ای که می تواند امر قضاوت و یا داوری را پیگیری و انجام دهد

تیم حقوقی شما

وکلای محترم موسسه حقوقی و دیوان داوری دادگر حجت کهن با عنایت به تجارب ارزنده در پرونده های دارو و درمان می توانند بهترین مشاوره و نشان دهنده راه درست به مراجعین محترم از جمله داروسازان و پزشکان باشند .

مشاوره حقوقی تخصصی

دیوان داوری دادگر حجت کهن متشکل از مجموعه ای از حقوق دانان وکلای محترم دادگستری و همچنین داروسازان و داروخانه داران و پزشکان می باشد که با عنایت به نوع موضوع در کنار حقوق دانان حضور یافته و مسیر حل اختلاف را تخصصی می نماید .

همراه ما با بهترین ها

دکتر ناصر فریبا

وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری بیش از صد پرونده
وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری بیش از صد پرونده

دکتر ناصر فریبا

وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری بیش از صد پرونده
وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری بیش از صد پرونده

دکتر ناصر فریبا

وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری بیش از صد پرونده
وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری بیش از صد پرونده

با ما همیشه آگاه باشید